PrevádzkareňIng. Juraj Šilhavík CSystem
Čierna Dolina 131
953 05 Zlaté Moravce


: +421 905 657 927
: info@csystem.sk

SídloIng. Juraj Šilhavík CSYSTEM
Čierna Dolina 131
953 05 Zlaté Moravce 5

: 43246257
: 1077070379
: SK1077070379
Obvodný úrad v Nitre, č. živ. reg.: 430-29642.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24