Predajca

Názov:Ing. Juraj Šilhavík CSystem
IČO:43246257
DIČ:1077070379
IČ DPH:SK1077070379
Mesto:Zlaté Moravce
PSČ:953 05
Adresa:Čierna Dolina 131
Telefón:+421 905 657 927
E-mail:info@csystem.sk
Kontakt:Juraj Šilhavík
Obvodný úrad v Nitre, č. živ. reg.: 430-29642.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24