Kontakty

Predajca

Názov:Ing. Juraj Šilhavík CSystem
IČO:43246257
DIČ:1077070379
IČ DPH:SK1077070379
Mesto:Zlaté Moravce
PSČ:953 05
Adresa:Čierna Dolina 131
Telefón:+421 905 657 927
E-mail:info@csystem.sk
Kontakt:Juraj Šilhavík
Obvodný úrad v Nitre, č. živ. reg.: 430-29642.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024